KHAY HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NẮP

Giá bán: Liên hệ

  Thông tin sản phẩm

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  LPL4:

  + Kích thước: 39.2 X 23.6 X 5.2 (cm)

  + Dung tích: 2.9L

  LPL5:

  + Kích thước: 34.5 X 21 X 5.1 (cm)

  + Dung tích: 2.2L

  LPL6:

  + Kích thước: 29.6 X 17.9 X 5 (cm)

  + Dung tích: 1.6L

  LPL7:

  + Kích thước: 23 X 15 X 4.8 (cm)

  + Dung tích: 0.7L

  Code Description