KHAY HINH OVAL CÓ NẮP

Giá bán: Liên hệ

  Thông tin sản phẩm

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  LPL9:

  + Kích thước: 39.3 X 27.6 X 6.5 (cm)

  + Dung tích: 4L

  LPL10:

  + Kích thước: 35 X 24.5 X 6.5 (cm)

  + Dung tích: 3.2L

  LPL11:

  + Kích thước: 30 X 21.3 X 6.3 (cm)

  + Dung tích: 2.4L

  LPL12:

  + Kích thước: 26 X 18.2 X 6 (cm)

  + Dung tích: 1.6L

  LPL8:

  + Kích thước: 24 X 17 X 5 (cm)

  + Dung tích: 1L

  LPL13:

  + Kích thước: 20.5 X 13.9 X 5 (cm)

  + Dung tích: 0.7L

  Code Description