HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HÌNH VUÔNG CÓ NẮP KHÓA 1

Giá bán: Liên hệ

  Thông tin sản phẩm

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  LSQ21:

  + Kích thước: 9.5 X 9.5 X 5 (cm)

  + Dung tích: 0.14L

  LSQ22:

  + Kích thước: 12.5 X 12.5 X 6.7 (cm)

  + Dung tích: 0.41L

  LSQ23:

  + Kích thước: 15.5 X 15.5 X 8.8 (cm)

  + Dung tích: 0.88L

  LSQ24:

  + Kích thước: 18.5 X 18.5 X 10.5 (cm)

  + Dung tích: 1.9L

  LSQ25:

  + Kích thước: 21.5 X 21.5 X 12.3 (cm)

  + Dung tích: 2.9L

  Code Description