KHAY HÌNH OVAL

Giá bán: Liên hệ

  Thông tin sản phẩm

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  PL9:

  + Kích thước: 39.3 x 27.6 x 6.5 (cm)

  + Dung tích: 4L

  PL10:

  + Kích thước: 35 x 24.5 x 6.5 (cm)

  + Dung tích: 3.2L

  PL11:

  + Kích thước: 30 x 21.3 x 6.3 (cm)

  + Dung tích: 2.4L

  PL12:

  + Kích thước: 26 x 18.2 x 6 (cm)

  + Dung tích: 1.6L

  PL8:

  + Kích thước: 23 x 16.4 x 5 (cm)

  + Dung tích: 1L

  Code Description