KHAY HÌNH CHỮ NHẬT

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: Bonnman 0001

Thông tin sản phẩm

Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

PL4:

+ Kích thước: 39.2 x 23.6 x 5.2 (cm)

+ Dung tích: 2.9L

PL5:

+ Kích thước: 34.5 x 21 x 5.1 (cm)

+ Dung tích: 2.2L

PL6:

+ Kích thước: 29.6 x 17.9 x 5 (cm)

+ Dung tích: 1.6L

PL7:

+ Kích thước: 23 x 15 x 4.8 (cm)

+ Dung tích: 0.7L

Code Description