BỘ BÁT TRỘN

Giá bán: Liên hệ

  Thông tin sản phẩm

  Chất liệu: Thủy tinh borosilicate

  MB21:

  + Kích thước: D: 9.6, H: 5.1 (cm)

  + Dung tích: 215ML

  MB22:

  + Kích thước: D: 12, H: 6.3 (cm)

  + Dung tích: 450ML

  MB23:

  + Kích thước: D: 14.5, H: 7.5 (cm)

  + Dung tích: 0.8L

  MB24:

  + Kích thước: D: 17, H: 8.7 (cm)

  + Dung tích: 1.3L

  MB25:

  + Kích thước: D: 19.5, H: 9.9 (cm)

  + Dung tích: 1.8L

  MB26:

  + Kích thước: D: 22, H:12.3 (cm)

  + Dung tích: 2.7L

  MB27:

  + Kích thước: D: 24.5, H: 12.3 (cm)

  + Dung tích: 3.8L

  Code Description